Kary cielesne

karycieleske

Szwecja była pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono zakaz kar cielesnych względem dzieci. Od 1979 roku obowiązuje nie tylko bezwzględny zakaz bicia dzieci, ale również niezgłaszanie przypadków łamania prawa i przemocy w rodzinie.

 

Dzieci mają prawo do troski, bezpieczeństwa
i dobrego wychowania. Dzieci powinny być traktowane
z poszanowaniem dla ich osoby i indywidualności
i nie mogą być poddawane karze cielesnej ani
jakiemukolwiek poniżającemu traktowaniu.
(rozdz. 6, § 1 kodeksu rodzinnego)

 

Dobrze jest być w Szwecji dzieckiem i emerytem, mówi się. Dziecko w Szwecji jest najmocniej chronioną jednostką w społeczeństwie – przestępstwo na dziecku to przestępstwo wobec całej Szwecji. Coś w tym jest, w końcu dzieci są przyszłością narodu. Wspierane są na każdym etapie życia, począwszy od szkoły. Również prawnie. Szwecja była pierwszym państwem na świecie, który wprowadził zakaz kar cielesnych. Zadaniem tego nowego prawa było przede wszystkim skuteczne wpłynięcie na zmianę podejścia do takich praktyk w całym szwedzkim społeczeństwie, szybką i skuteczną identyfikację dzieci źle traktowanych, a co za tym idzie – natychmiastową pomoc.

Zmiana na lepsze

Czasy, kiedy w każdej klasie stała pani z długą rózgą i biła niesubordynowanych uczniów w głowę, na szczęście minęły bezpowrotnie. Choć trudno w to uwierzyć to na początku XX wieku surowe kary cielesne względne dzieci były w Szwecji czymś powszechnym. W ciągu czterech lat, poprzedzających wprowadzenie omawianego prawa, pięcioro dzieci w Szwecji zmarło w skutek fizycznego maltretowania przez swoich opiekunów. Motywem ich działań nie była oczywiście chęć skrzywdzenia (czy wręcz zabicia) dziecka, ale zastosowanie środków dyscyplinujących, by wymusić na dziecku pożądanie zachowanie.  

Droga do całkowitego zakazu stosowania kar cielesnych była długa, a batalia o ochronę dzieci zaczęła się już w 1928 roku od wprowadzenia zakazu kar fizycznych w szwedzkich liceach. Przez tych niemalże 90 lat sytuacja dzieci zmieniła się diametralnie. Szwedzki Instytut Badania Opinii Społecznej (Svenska Institutet för Opinionsundersökningar – SIFO) przez lata prowadzi badania na temat tego, jak zmienia się wśród Szwedów poparcie (bądź nie) stosowania kar cielesnych.

Poparcie dla kar cielesnych

Dodaj komentarz