Socialdemokraterna i Stefan Löfven

Socjaldemokraci, czyli Partia Przyszłości

Socjaldemokraci, czyli Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Pracy (sz. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti – SAP, potocznie: Socialdemokraterna) to najstarsza i największa partia w Szwecji. Nie tylko pod względem ilości członków, ale również jeśli chodzi o ilość wygranych wyborów.

Socjaldemokraci - parta przyszłości

Szwedzka Partia Socjaldemokratów została założona w 1889 roku. Od 2012 roku na jej czele stoi Stefan Löfven. Jednocześnie, od wygranych wyborów w 2014 roku, jest on premierem Szwecji.

Sztandarowymi hasłami Socjaldemokratów są: wolność, równość, solidarność, a do priorytetów partii zalicza się: stwierdzenie większej ilości miejsc pracy i zapewnienie lepszej jakości edukacji, która dostępna będzie dla wszystkich. O sobie mówią, że są “Framtidspartiet”, czyli partią przyszłości. 

Podstawy programowe Socjaldemokratów

Co Socjaldemokraci mają do powiedzenia w najważniejszych kwestiach, czyli o edukacji, gospodarce, środowisku, rynku pracy, opiece socjalnej, a także o sprawach międzynarodowych?

Przede wszystkim cała ideologia partii opiera się na “svenska modellen” – w pewnym sensie jest to niepisana umowa społeczna, model polityki, który pojawił się w latach 30-tych XX wieku. Szwedzki model to w skrócie “dobrobyt, równość i równość płci”. Jego celem jest nieustanne zwiększanie się dobrobytu i równomierne dzielenie go miedzy obywatelami.

 

SZKOŁA

Szkolnictwo

“Szkoła wiedzy z wysokimi wynikami”. Jak podkreślają Socjaldemokraci, szkoła jest fundamentem naszego dalszego życia. Dlatego głównym celem SA jest zapewnienie równego dostępu do szkół wszystkim dzieciom, które jednocześnie będą miejscami bezpiecznymi, a nauczać w nich będą ludzie kompetentni.  Chcieliby również zwiększyć ilość nauczycieli, by móc jednocześnie zmniejszyć liczebność klas.

Kiedy poznać, że kampania wyborcza ruszyła pełną parą? Chwilę po ogłoszeniu, że do wyborów został jedynie rok (wrzesień 2017) Socjaldemokraci podnieśli zasiłki dla uczniów i studentów. Kolejne źródło głosów.

Studenckie zasiłki w Szwecji
źródło: Facebook.


GOSPODARKA

ekonimi

“Inwestujemy w pracę i budujemy wiarę w przyszłość dla wszystkich”. Ludzie aktywni zawodowo to najlepszy sposób na wzrost gospodarczy, dlatego to jeden z priorytetów SA, a “inwestycja w nowe miejsca pracy oraz szkoły prowadzi w końcu do cięć podatkowych”. Socjaldemokraci mają nawet konkretny cel – między 2014 a 2020 rokiem ilość osób pracujących ma wzrosnąć do tego stopnia, że Szwecja osiągnie najniższy stopień bezrobocia w Unii Europejskiej.

 


ŚRODOWISKO

srodowisko

“Ambitna polityka ochrony środowiska daje pracę”. Ochrona środowiska dla każdej szwedzkiej partii to priorytet, a Szwecja jest zielonym punktem na mapie Europy. Socjaldemokraci chcą jeszcze większej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zbudować całkowicie nietoksyczne środowisko, chronić różnorodność w kwestii Zielonej Energii, a także chronić środowisko morskie. Ponad to celem SA jest też to, aby Szwecja stała się pierwszym krajem na świecie, który pozbędzie się paliw kopalnianych. Socjaldemokraci chcą także dążyć do zaostrzenia przepisów w kwestii chemikaliów w UE, a także do wprowadzenia dodatkowych podatków dla substancji niebezpiecznych.


PRACA

praca

“Praca jest naszym najwyższym priorytetem”. Na stronie internetowej Socjaldemokratów możemy wyczytać, że “chcemy ujrzeć kraj, w którym wszyscy pracują po to, by wypracować nasz model społeczny – svenska modellen. Kraj, w którym wszyscy wzajemnie się wspierają i sobie pomagają. Będziemy żyć w kraju, w którym kobiety i mężczyźni idą do pracy, są odpowiedzialni przy tym czują się bezpieczni”. Socjaldemokraci chcą tworzyć nowe miejsca pracy poprzez budowanie nowych mieszkań, poprawie infrastruktury i inwestycjom w klimat. SA będą też aktywnie wspierać przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a także zadbają o wzrost kompetencji potencjalnych i przyszłych pracowników.


OPIEKA SOCJALNA

opieka

“Szwecja powinna być krajem opiekuńczym zbudowanym na wspólnocie, solidarności”. Szwecja jest i będzie państwem dobrobytu, państwem bezpieczeństwa socjalnego. Socjaldemokraci chcą ciągle wzmacniać opiekę socjalną, która powinna utrzymywać wysoką jakość i obejmować wszystkich, bez wyjątków. Według partii Löfvena właśnie to stwarza najlepsze warunki do rozwoju i realizacji życiowych celów. Jednak chcą również wprowadzić takie regulacje prawne, które uniemożliwią celowe wykorzystywanie opieki socjalnej i wzbogacanie się na niej (siebie, nie społeczeństwo, a to całkowicie wbrew słynnym Jantelagen). Kolejnym celem Socjaldemokratów jest praca w tym sektorze opieki socjalnej, która dotyczy osób starszych, których jakość życia należy zdecydowanie poprawić.


SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

internaszynal

“Zacieśnianie współpracy międzynarodowej i większa solidarność”. Dalej, na ich stronie internetowej, możemy wyczytać, że “Socjaldemokraci chcą, aby Szwecja odegrała ważną rolę na świecie”. Podstawą polityki zagranicznej dla SA to większa integracja wewnątrz Unii europejskiej, a także szerzenie idei demokracji, równości i wolności na świecie.

 

Tyle w programie partii. A jak jest naprawdę? Co można Socjaldemokratom zarzucić, z czego się nie wywiązują i na czym polegają największe spory z opozycją? O tym już wkrótce.

Seria “Szwecja Wybiera” to comiesięczne publikacje o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Każdego 9-ego dnia miesiąca będziemy umieszczać teksty, które pomogą rozeznać się nierozeznanym w sytuacji politycznej w Szwecji. Programy, sondaże, sylwetki i dużo, dużo więcej! Seria zakończy się również 9-dnia miesiąca: 9 września 2018 roku, w dzień Riksdagsvalet!

SZWEDZKA SCENA POLITYCZNA

Aldona

 

3 myśli na temat “Socjaldemokraci, czyli Partia Przyszłości

Dodaj komentarz